YÜKSEK AİDATA KARŞI İTİRAZ

Ülkemizde pandemi sürecinin bir etkisi olarak emlak piyasasında yüksek artış oranları karşımıza çıkmaktadır. Bu piyasadaki yüksek fiyat oranları aidatlara da yansımıştır. Site ya da apartmanlarda fahiş aidat istemine karşın ev sahiplerinin itiraz hakkı mevcuttur.

AİDAT NE DEMEKTİR?

Aidat hukuken Kat Malikleri Kanununda anagayrimenkulün genel giderlerine katılma sorumluluğu adı altında düzenlenmiştir. Buna göre kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça: Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;  anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür. Ayrıca, kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

AİDAT BEDELİNİN DAYANAĞI NEDİR?

Aidat bedelleri site veya apartmanların yönetim planlarında yer almaktadır. Esas olarak yönetim planında (kanunun emredici hükümlerine aykırı olmamak şartıyla) site ve apartmana dair her konu düzenlenmektedir. Bu gerekçe ile site / apartman yönetim planının bir avukat aracılığı ile düzenlenmesi gerekmektedir. Yönetim planın oluşturulması veya yeniden düzenlenmesi açısından büromuz ile iletişime geçebilirsiniz.

Öncelikle istenen yüksek aidat bedelinin site veya apartmanların yönetim planına uygun olup olmadığına bakmak gerekecektir. Eğer aidat bedeli site veya apartman yönetim planına aykırı bir şekilde isteniyorsa bu durumda yönetim planına göre aidatı ödemek gerekir.

AİDAT BEDELİNİ KİM BELİRLER?

Aidat bedeli ve aidat artış oranı esas olarak site veya apartmanın kat malikleri kurulunda belirlenir. Kat malikleri kurulunda alınan kararlar Kat Malikleri Kanununa ve yürürlükteki diğer mevzuatlara uygun olmak zorundadır. Kat malikleri kurulunda site veya apartmanın aidat bedeli ya da aidat artış oranları her yıl belirlenerek karara bağlanır.

YÜKSEK AİDAT BEDELİNE İTRAZ

Kat malikleri kurulunda site veya apartmanın aidat bedeli ya da aidat artış oranları tespit edilerek karara bağlanır. Kat malikleri kurulunda verilen her kararı kat maliki onaylamak zorunda değildir. Bu yüzden kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan fakat aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde içinde anagayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir. Ya da toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde anagayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir. Bu davanın açılmasında hukuki destek için büromuzla iletişime geçiniz.

AİDAT BEDELİNİ YÖNETİCİ BELİRLEYEBİLİR Mİ?

Aidat bedelinin esas olarak kat malikleri kurulunda belirleneceğini belirtmiştik. Lakin yöneticinin kat maliklerine karşı vekil gibi sorumlu olduğu hallerde kendisi de aidat bedelini ve artış oranını belirleyebilir.

YÜKSEK AİDAT İSTEYEN YÖNETİCİYE DAVA AÇILIR MI?

Site veya apartman yöneticisinin gereğinden yüksek aidat bedeli belirlemesi halinde kanunen yöneticinin sorumluluğu gündeme gelecektir. Yöneticinin sorumluluğunun kanuni yaptırımları mevcuttur. Bu konuda bilgi için büromuzdan bilgi alabilirsiniz.

Öte yandan kötüniyetli olarak yöneticinin yüksek aidat toplaması halinde Türk Ceza Kanunu gereğince hizmet nedeniyle görevini kötüye kullanma suçunu oluşturacaktır. Böyle bir durumda savcılığa suç duyurusunda bulunabilirsiniz.

DETAYLI BİLGİ VE HUKUKİ DESTEK İÇİN BÜROMUZ İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.

0532 668 54 73 0216 234 09 29
WeCreativez WhatsApp Support
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?