İcra İflas Hukuku

Hukuk büromuz gerçek ve tüzel kişilerin icra ve iflas hukukundan doğan her türlü uyuşmazlıklarında, somut olaya göre alacaklı veya borçlu vekilliği yaparak icra avukatı olarak hizmet sağlamaktadır.

Alacaklı vekili olarak, borçlunun borcunu ödememesi durumunda borcun tahsili amacı ile alacaklı adına her türlü hukuki işlemi özenli bir şekilde yürütür. Alacaklıların hak ve menfaatini göz önünde bulundurarak icra takipleri başlatarak alacağını tahsil edinceye kadar tüm süreci layıkıyla devam ettirir. 

Borçlu vekili olarak; borçlu aleyhine açılmış olan takiplerde, öncellikle kapsamlı araştırmaları ile borcun varlığının hukuken var olup olmadığının tespitinde bulunur. Araştırmaların akabinde müvekkil aleyhine hukuka aykırı bir biçimde açılmış olan takip varsa bu takiplere karşı gerekli hukuki işlemleri yerine getirerek, haksız ve mesnetsiz açılan icra takiplerini işlemden kaldırır. Öte yandan, borcunu ödemek isteyen müvekkilleri için alacaklılar ile görüşmeler talep edilip, borcun tüm tutarı, niteliği ve kapsamı göz önüne alınarak makul bir ödeme stratejisi ile süreci yönetir. 

Müvekkil kurum ve şirketlere İflas Hukukunun, iflas talebi ve ertelenmesi, iflas davası veya iflasın kapanması evrelerinde tüm hukuki ve yasal işlemlerin özverili bir şekilde yerine getirerek müvekkillerine danışmanlık hizmeti sunar.  

0532 668 54 73 0216 234 09 29
WeCreativez WhatsApp Support
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?